mrnulink

 

Källarmästaren och förvaltaren Klaus Kleinfisch anlade 1435  på befallning av greven Johann IV ett vinberg söder om borgen Rüsselsheim. Han hade köpt plantor av en ny vit sort för 22 Schillinge. Denna nya sort hade en betydligt bättre kvalité, en fruktigare arom och var motståndskraftig mot frost. Med detta beslut utlöste greven Johann en inom vinodlingen nyhet till förmån för vinsorten Riesling. Med hänsyn till att vingårdar ofta har en livslängd på flera århundraden var detta förknippat med ett långfristig och kostnadskrävande åliggande.  Innan Rieslingen involverades fanns enbart röda eller vita viner. Det är dokumenterat att ärkebiskoparna 1402 i Mainz inte tillät några andra vinsorter än de mindre smakfulla men desto mera lönsamma vanliga vinerna. Dock framkallade vinskördarna i Rüsselsheim en snabb spridning av rieslingplantan nerför Rhenfloden. Ända fram till Revolutionen blev Rieslingen en stor framgång. De påföljande kaotiska förhållandena gjorde slut på strävan efter goda viner. År 1422 hölls det mest pompösa medeltida grevliga bröllopet då två av det Heliga Romerska Riket av Tysk Nationens  mäktigaste grevskapen förenades genom giftermål. Greven Johanns son Philipp den äldre förenades med Anna av Württemberg  och den mailändska kulturen höll sitt intåg i Katzenelnbogen. Svärfadern landsgreven Heinrich I av Hessen yttrade sig lyriskt vid då  den sista greven av Katzenelnbogen dog över dennes stora innehav av guld, silver och stora vinförråd. Hovhållningen var alltid storslagen och sällan förbrukades mindre än 50000 liter vin per borg och försäljning av c:a 15000 hektoliter vin kunde ske i Templerhof Mainz. Grevarna hade sagolika rikedomar, stödde konsten och betalade t.ex. en konstnär som Walther von der Vogelweide med en diamant för att han nämnde grevens namn i sina sånger. Man skyddade sina egendomar med ståtliga borgar. Det första bålverket Auerbach byggdes ochhärigenom trotsades fienderna genom Tysklands största borganläggningen, Rheinfels, där även den största tyska vinkällaren fanns. De var makthungriga men dock bildade. Grevarnas exakta bokföring ger en bild av deras leverne. Ödet ville att enbart en kinesisk skål, förresten den första kinaimporterade överhuvudtaget, och världens  äldsta vinglöggkaraff blev deras enda personliga egendom. Flera tusen dokument vittnar om grevskapets utveckling och den blomstrande utvecklingen av vingårdarna i Tyskland.
Grevarna har begåvat oss med Rieslingdruvan, och vi skall med stolthet förvalta arvet och minnet.
Även om det under tidens lopp förädlades Rieslingvinerna till en toppenprodukt så var det ändock grevarna från Katzenelnbogen som med hjälp av pengar och kunskap skapade grundstenen för utvecklingen av Rieslingssorten  till en av världens mest betydande druva.                  

 

.riesling rechnung